FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojzesovo 505, Mojzesovo
Termín nástupu
1.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
226

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého stupňa 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer 5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné stredné vzdelanie 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady: priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť,

Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením a začlenených žiakov

Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 21. 2. 2020.
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnené niektorých zákonov.