FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Súkromná materská škola Tobiáš, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Solivarská 60, Prešov
Termín nástupu
1.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
71

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu sociálny pedagóg: v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.02.2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú zaslané po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.