Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
01.2.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.01.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
571

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom - pokročilý
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods. 1 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
- vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Ďalšie požiadavky
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zmysle § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňom 10.12.2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou
so sídlom Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom


Podrobné informácie: úradná tabuľa mesta, na webovej stránke mesta alebo na telefónnom čísle 042 / 44 55 785

Uzávierka prijímania prihlášok: 14. január 2020.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967
01841 Dubnica nad Váhom
www.zscentrum3dub.edupage.sk
0424422875
Kontaktná osoba
Mária Balážová
0918117044