Ľutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - slovenský jazyk a literatúra

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
3.12.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.12.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
639

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
 Prihláška do výberového konania (uviesť svoju emailovú adresu).
 Profesijný štruktúrovaný životopis.
 Neoverené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
 Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 Referenčný list od predchádzajúceho zamestnávateľa výhodou.

Upozornenie:
Na výberové konanie budú elektronicky pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu (iba určené aprobácie) a doručia všetky požadované dokumenty (v prípade odosielania elektronickou poštou akceptujeme sken požadovaných dokumentov).
Uzávierka podania prihlášok je 30. 11. 2019 :
 osobne alebo poštou na adresu sídla školy: ZŠ Komenského 6, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa (obálka s označením: „Výberové konanie“)
 na e-mailové adresy: [email protected], v kópii aj na [email protected] (predmet: Výberové konanie)