FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Plavecký Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Termín nástupu
1.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.2.2020
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
106

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponúkaný plat: Podľa kariérového stupňa a započítanej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavky na uchádzača:
- kladný vzťah k deťom, prax nie je podmienkou, môže byť aj začínajúci učiteľ,
- schopnosť samostatnej práce,
- zodpovednosť, flexibilita, dôslednosť,
- tvorivosť a trpezlivosť,
- veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
- osobnostne zrelý (akceptuje seba a druhých, zvláda záťaž a stres),
- práca s aScAgendou
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné požiadavky po vyzvaní:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka