FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smižany
Termín nástupu
4.11.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.10.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
675

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Všetci uchádzači o horeuvedené pracovné miesto musia spĺňať kvalifikačné predpoklady. Platové náležitosti sú v zmysle zákona 553/2003 Z. z. O odmeňovaní ...
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- štruktúrovaný životopis (priebeh vzdelania, priebeh zamestnaní, číslo telefónu, e-mailová adresa)
- súhlas so spracovaním osobných údajov s originálnym podpisom (tlačivo na https://www.zssmizany.sk/upload/dokumenty/ziadosti-formulare/suhlas-spracovanie-osobnych-udajov-uchadzaci.pdf ).
- Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy tak, aby u zamestnávateľa boli najneskôr 14.10.2019 do 14.00 hod. (doručiť poštou, alebo osobne), elektronicky zaslané žiadosti a reagovanie na ponuku z webovej stránky neakceptujeme.