FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 4, Tuhrina
Termín nástupu
11.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
V zmysle platnej právnej úpravy.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- v prípade úspešnosti vo VK/VP výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- v prípade úspešnosti vo VK-/VP Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy.

Iné súvisiace požiadavky: ovládanie štátneho jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 6.9.2019 na adresu školy poštou/e-mailom.
Do e-mailovej správy uveďte: Pedagogický asistent - priezvisko a meno.
Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať".
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.