FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 4, Tuhrina
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
V zmysle platnej právnej úpravy
Ďalšie požiadavky
Asistent/ka učiteľa materskej školy v rámci projektu NP PRIM.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
-súhlas so spracovaním osobných údajov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 9.9.2019 do 13:00 hod. na adresu: Obec Tuhrina, Tuhrina 70, 082 07 Tuhrina. Na obálku uveďte: "Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ - neotvárať".
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Tuhrina. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 12.9.2019 v čase od 10:00 hod. v budove obecného úradu.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov /antidiskriminačný zákon/ v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.