FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka SŠ - informatika

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice-Dargovských hrdino

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Charkovská 1, Košice-Dargovských hrdino
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
392

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa
Anglický jazyk: úroveň C1
Ďalšie požiadavky
Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ informatiky v anglickom jazyku.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
- nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie
- schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov
- súčasťou prvého kola výberového konania je odučenie jednej hodiny

Zoznam požadovaných dokumentov:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overená kópia dokladu o vzdelaní
- cirkevný sobášny alebo krstný list
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice. Na presný čas výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.