FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Hnúšťa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Rimavy 447, Hnúšťa
Termín nástupu
23.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
130

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Uchádzači posielajú prihlášky do výberového konania do 30.08.2019. Prihlášky zasielajte je na adresu : Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v MŠ NR. Obálku označiť: „Žiadosť o prijatie od zamestnania MŠ NR – neotvárať“. V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 05. 09. 2019 v čase od 13,00 hod v budove Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti.