FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Plavecký Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plavecký Štvrtok 351, Plavecký Štvrtok
Termín nástupu
16.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
106

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia,

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač na dané pracovné miesto musí byť bezúhonný, trpezlivý, zodpovedný, činorodý, tvorivý a humánny. Mal by mať organizačné schopnosti, byť komunikatívny, osobnostne zrelý (akceptuje seba a druhých, zvláda záťaž, stres).

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania: 16. 9. 2019

Pracovný pomer na dobu určitú počas trvania projektu "Pomocná ruka pre žiakov so ŠVVP" (36 mesiacov) s 3 mesačnou skúšobnou dobou. Platové podmienky v zmysle platných predpisov.

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na adresu: Základná škola Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok č. 351, alebo zašlite na e-mail [email protected] do 9. 9. 2019 do 12:00 hod. a označte list heslom resp. do predmetu e-mailu uveďte: "Psychológ 2019".

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.