FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice-Dargovských hrdino

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maurerova 21, Košice-Dargovských hrdino
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
26.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2019
Rozsah úväzku
87%
Počet študentov školy
332

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilé (Internet, Word,...)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka

Podkategória: učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.- 9. ročník ZŠ, aprobácia anglický jazyk a literatúra.
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať do 19.7.2019 elektronicky na adresu: [email protected]

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky s možnou perspektívou predĺženia pracovnej zmluvy.
Nástup do zamestnania: 26.8.2019.
Úväzok: 87% (20 vyučovacích hodín)

Platové podmienky: 759 € (tarifný plat, 6. platová trieda) – začínajúci/a učiteľ/ka

Bližšie informácie o škole:
www.zsfullu.sk
www.facebook.com/zsmaurerka

Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

PaedDr. Katarína Martiňáková,
riaditeľka školy
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
040 22 Košice
0903651419
[email protected]