FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Belehradská 21, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
718

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné počítačové zručnosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.- 4. ročník ZŠ

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety primárne vzdelávanie

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: od 01.09.2019

Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.08.2020
s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 100% úväzok

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail [email protected] do 28. 06. 2019.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/6362736; 0911845004; e - mail: [email protected]