Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola s materskou školou, Valaská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
046/5458115

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget