Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Jarok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská ulica 16, Jarok
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
153
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
EduPage, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania vo fotokópii
- profesijný životopis
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
- organizačné a komunikačné schopnosti
- samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
- práca s počítačom
- bezúhonnosť
- prax

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská ulica 16
95148 Jarok
zssmsjarok.edupage.org
0376587252
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Zaujecová
0904310684