Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zavarská 9, Trnava
Aprobácia
Rastlinná výroba, Živočíšna výroba
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľstvo praktického vyučovania rastlinnej a živočíšnej výroby. Možnosť ubytovania na školskom internáte.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9
91728 Trnava
https://spostt.edupage.org/
033 55 55 123
Kontaktná osoba
RNDr. Ing. Iveta Bakičová
+421910 734 821