Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zavarská 9, Trnava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia je vypísaná v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov". V pozícii sa vyžaduje, schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, výborný vzťah k žiakom a prosociálnosť.
Záujemcovia pošlú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis e-mailovou formou na adresu sekretariátu riaditeľa školy: [email protected] alebo [email protected]
Vybraní uchádzači budú e-mailom/telefonicky pozvaní na pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9
91728 Trnava
https://spostt.edupage.org/
033 55 55 123
Kontaktná osoba
RNDr. Ing. Iveta Bakičová
+421910 734 821