Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Ďurkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ďurkov 192, Ďurkov
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
22.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
najmenej vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore a programe zameranom na vyučovanie anglického jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ďurkov 192
04419 Ďurkov
https://zsdurkov.edupage.org/
0556965286,055/6965286
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Čabaiová
0944540521