Predmet
Pracovné ponuky za

Školský logopéd

Materská škola, Ivanka pri Nitre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné znalosti word, excel, power point
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore logopédia alebo
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa - rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného
predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii logopéd alebo školský logopéd podľa §
43 ods.12 písm. e) zákona.
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, znalosť štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Novozámocká 300
95112 Ivanka pri Nitre
ms-rohacik.webnode.sk
0376564367
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Sýkorová
0911941787