Predmet

Psychológ, školský psychológ

Materská škola, Ivanka pri Nitre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48
Platové podmienky
Plat zamestnanca sa bude zohľadňovať Zákonom 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné znalosti word, excel, power point
Vzdelanie
Podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.01.2022 a vyhlášky
MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov .
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky,
- poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc
- odborná psychologická starostlivosť deťom s ťažkosťami v učení a v správaní,
a so zdravotným znevýhodnením, poskytovaním podporných opatrení
- individuálna a skupinová práca s deťmi,
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Všeobecné spôsobilosti:
• komunikácia (jednanie s ľuďmi), tvorivosť (kreativita), spoľahlivosť
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť),schopnosť pracovať v tíme,
• profesionalita a odbornosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť, zdravotná
spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Novozámocká 300
95112 Ivanka pri Nitre
ms-rohacik.webnode.sk
0376564367
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Sýkorová
0911941787