Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Spojená škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Scota Viatora 8, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
28
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 138/2019 a nariadením vlády SR č. 296/2022
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 173/2022 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní.
Posielať na adresu: Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok alebo na e-mailovú adresu: [email protected] do 19.08.2024.

Iné požiadavky:
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebudú pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Scota Viatora 8
03401 Ružomberok
https://zssos.edupage.org/
0444313400
Kontaktná osoba
Jana Ondrejková
+421444313412