Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žbince, Žbince
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
280
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Edupage, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Žbince 145
Žbince
07216 Žbince
https://zszbince.edupage.org/
+421911211963
Kontaktná osoba
Mgr. Lenka Ďurovčíková
0911707210