Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tomášikovo 4, Tomášikovo
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
178
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Tomášikovo 4
92504 Tomášikovo
https://tomasikovozs.edupage.org/
0317855290
Kontaktná osoba
Anita Horváth
0911284476