Predmet

Ekonóm/ka

Materská škola, Bratislava-Podunajské Biskupice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Estónska 5207/3, Bratislava-Podunajské Biskupice
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
290
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet, program TRIMEL
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
znalosti účtovníctva pre rozpočtovú organizáciu - vedenie komplexného účtovníctva rozpočtovej organizácie
spracovanie uzávierok a štatistických výkazov
tvorba rozpočtu a rozborov
platobný styk s bankou
zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
archivácia účtovných dokladov
vykonávanie základnej finančnej kontroly
sledovanie príjmov a výdavkov
agenda verejného obstarávania, evidencia majetku, objednávok a iné administratívne činností na ekonomickom úseku, práca v programe TRIMEL je výhodou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Estónska 5207/3
82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
www.ms-estonska3.sk
45245663
Kontaktná osoba
Katarína Klačanská
+421 911 977 496