Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola Imricha Godina, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Vráble
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
280
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca v školskom informačnom systéme (EduPage), e-mailová komunikácia, Microsoft Word
Vzdelanie
Učiteľ/učiteľka predmetu Hra na husliach. Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Minimálne požiadavky na ukončené vzdelanie - Konzervatórium (absolutórium, vyššie odborné vzdelanie) prípadne študent 5./6. ročníka konzervatória, alebo študent vysokej školy so študijným zameraním hra na husliach/viole, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, 2. stupňa v príslušnom odbore (s doplňujúcim pedagogickým štúdiom/vyšším odborným pedagogickým vzdelaním).
Ďalšie požiadavky
Prijmeme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predmetu Hra na husliach na plný, prípadne aj skrátený (čiastočný/polovičný) úväzok od 1. septembra 2024. Práca je vhodná aj pre študenta konzervatória, alebo vysokej školy so zameraním na predmet Hra na husliach/viole. Možnosť pracovať aj mimo pracovnú zmluvu a to na dohodu o pracovnej činnosti (čiastočný/polovičný úväzok).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola Imricha Godina
Hlavná 1
95201 Vráble
zusvrable.sk
0377833476
Kontaktná osoba
Mgr. art. Milan Fűle - riaditeľ ZUŠ I. Godina Vráble
+421905918723