Predmet

Sociálny pracovník

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
585
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nie sú potrebné
Vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie
- uvítame v odbore opatrovateľstvo a sociálne služby
Ďalšie požiadavky
Uvádzame pozíciu "sociálny pracovník" pretože v EDUJOBS nie je možnosť výberu správneho názvu.
Ide o novú pracovnú pozíciu POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ (nepedagogický zamestnanec), ktorý zabezpečuje pre dieťa, alebo žiaka vykonávanie samoobslužných výkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ide o podporné opatrenie pre žiakov, ktorí majú obmedzenia vo vykonávaní samoobslužných úkonov z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.
Hľadáme kolegu, s pozitívnym prístupom k plneniu pracovných úloh, vysokou mierou empatie, ľudským prístupom a pochopením pre potreby občanov so zdravotným znevýhodnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod hájom 967
01841 Dubnica nad Váhom
https://zscentrum3dub.edupage.org/
0950767323,+421424422875
Kontaktná osoba
Marta Bardyová
0905789828