Predmet

Školský logopéd

Súkromné centrum poradenstva a prevencie HELP-DYS, Lúky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúky 127, Lúky
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné centrum poradenstva a prevencie HELP-DYS
Lúky 127
02053 Lúky
www.poradna-helpdys.sk
0918752492
Kontaktná osoba
PaedDr. Martinkova
0918752492