Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Obyce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 289, Obyce
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
95
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office, Internet, Edupage
Vzdelanie
Podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• profesijný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní,

• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 289
95195 Obyce
https://zsobyce.edupage.org/
0376332204,037/6332204
Kontaktná osoba
Jozef Horváth
0905317185