Predmet

Školský digitálny koordinátor

Spojená škola, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 134, Svit
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Počítačové a digitálne zručnosti na vysokej úrovni.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,

Iné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť.


Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Pracovná náplň: - podľa § 21, ods. 4 zákona 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Mierová 134
05921 Svit
https://zsmierovasvit.edupage.org/
0903021333
Kontaktná osoba
Elena Berezovskijová
0949011010