Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírova 99/28, Piešťany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
280
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
MOV pre odbor kaderník - vizážista
Min. vzdelanie USO s maturitou/výučný list

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mojmírova 99/28
92101 Piešťany
https://sosoasmojmir.edupage.org/
0337726491,0337623537,0337622455,+421/33/7726491
Kontaktná osoba
Tomáš Kubica
0918392747