Predmet

Vychovávateľ

Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu, Čakany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čakany 7, Čakany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme vychovávateľa so špeciálneho výchovného zariadenia - deti s poruchami aktivity a pozornosti, poruchy správania.
Vychovávateľ - má mať aj špeciálnu pedagogiku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu
Čakany 7
93040 Čakany
https://lvszscakany.edupage.org/
0315602972,031/5693504, 0908181736
Kontaktná osoba
Renáta Némethová
0908181736