Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 1, Levice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Miesto výkonu práce: elokované pracovisko CPP Levice v Šahách
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
- zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie
- prax vítaná
- znalosť maďarčiny vítaná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Mierová 1
93401 Levice
cpppaplevice.sk
0366312903
Kontaktná osoba
Mgr. Alexandra Baranová
0366312903