Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola hotelová, Vysoké Tatry

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry
Aprobácia
Ekonomika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
296
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft, ekonomické a účtovnícke programy
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z.:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru,
• aprobácia pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov
Ďalšie požiadavky
Od uchádzača sa požaduje:
• znalosť účtovných, rezervačných a gastronomických systémov,
• komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť a spoľahlivosť,
• proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu,
• analytické a logické myslenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 17026
06201 Vysoké Tatry
https://sos-smokovec.edupage.org/
0524422865
Kontaktná osoba
Jana Pitoňáková
0907920641