Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou , Slovenská Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slovenská Ves 313, Slovenská Ves
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom na užívateľskej úrovni - Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠVV SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis

vítaný učiteľ ovládajúci nemecký jazyk

Žiadosť je potrebné doručiť poštou na adresu školy alebo emailom na adresu: [email protected]

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Slovenská Ves 313
05902 Slovenská Ves
https://zssmsslovves.edupage.org/
0911215954, 052/4683781
Kontaktná osoba
PhDr. Janka Hanigovská
0905763667