Predmet

Asistent učiteľa

Materská škola a Základná škola Rozmanita, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 26E, Bratislava
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2024
Rozsah úväzku
40%
Platové podmienky
1055-1400 (full-time úväzok) v závislosti od skúseností a zodpovedností
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu hľadáme na dva dni v týždni človeka, ktorý chce sprevádzať a podporovať deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú fyzickú pomoc s presúvaním a so samoobsluhou. Človeka ktorý bude hľadať kreatívne spôsoby ako im pomáhať odbúravať bariéry k učeniu a k zapojeniu sa plnohodnotne do kolektívu.


Koho hľadáme

Osobnú asistenciu na dva dni v týždni pre deti s fyzickým znevýhodnením, ktorým pomáha odstrániť fyzické bariéry pre učenie a zapojenie sa do aktivít. Je ich rukami, nohami, očami či ušami - pomáha im s presunmi (z vozíka na zem, do walkera, standera…), s manipuláciou s predmetmi , pri jedení, na WC, podáva predmety, pomáhá v udržiavaní poriadku, pomáhá pri udržiavaní pozornosti pri aktivitách. Asistuje dieťaťu tak, aby to zvádlo čo najviac samé.
Osobný asistent pôsobí priamo v triede alebo tam, kde sa dieťa nachádza (na dvore, chodbe, výletoch, v jedálni… o
Bežná denná činnosť je od 8:00 do 16:00, pričom primárnou zodpovednosťou asistenta je dopomoc pri manuálnych a fyzických činnostiach.
Väčšina úväzku by bola aktuálne pre podporu 8 ročného dieťaťa s DMO.
Rešpektujúci prístup k deťom je pre teba samozrejmosťou.
Hľadáme človeka, ktorý sa chce rozvíjať cez spoluprácu s pedagogickým aj podporným tímom. Chce sa vzdelávať a získať viac teoretických aj praktických zručností v oblasti podpory detí so zdravotným znevýhodnením. Ponúkame pravidelné vzdelávania a porady. Taktiež spoluprácu s externistami-podporujeme osobného asistenta/tku v tom, aby sa zúčastňoval/a rehabilitácií a intervencií v škole aj mimo školy-aby zbieral/a nové kompetencie a skúsenosti, vďaka ktorým vieme zabezpečiť čo najlepšiu podporu pre našich žiakov.
Neprekáža ti pravidelne dvíhať deti, ktoré potrebujú pomoc pri presunoch a premiestňovaní.
Ak máš náhodou predchádzajúcu skúsenosť s osobnou asistenciou zdravotne znevýhodneným osobám, tak je to skvelou pridanou hodnotou, ale nie je to nevyhnutnosť.
Vieš a chceš spolupracovať v tíme, pozeráš sa na výzvy s otvorenou zvedavosťou a nabíja ťa energiou proces spoločného skúmania a skúšania. Máš záujem zúčastňovať sa na poradách, prispievať svojimi nápadmi a postrehmi k rozvoju systému podpory detí so špeciálnymi potrebami.
Nebojíš sa výziev a prekážok, ktorým môžu čeliť deti so zdravotným znevýhodnením a hľadáš spôsoby ako deti podporiť v ich prekonávaní (či už fyzicky alebo intelektovo) lebo rozumieš obrovskému prínosu inklúzie pre ich budúcnosť, a budúcnosť nás všetkých.


Čo ponúkame?

skutočne podporný, zrelý a otvorený rozmanitý tím
wellbeing dni (dni, keď treba len zostať pod perinou)
úzku spoluprácu s výborným podporným tímom
úžasnú komunitu detí a tímu a všetkých našich blízkych
pomoc s ubytovaním/presťahovaním sa pre ľudí mimo Bratislavy
mobilný paušál
možnosť koučingu raz za mesiac
premyslené systémy napriek nášmu mladému veku (aj keď ich veľa budeme spolu vyvíjať)
uhradené ročné vzdelávanie vo výške minimálne 400€ (na plný úväzok)
dostatočné voľno na vzdelávanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola a Základná škola Rozmanita
Račianska 26E
83102 Bratislava
https://www.rozmanita.sk
+421 911 648 103
Kontaktná osoba
Eleonora Dusikova
0911894197