Predmet

Ekonóm/ka

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Farského 9, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
VŠ 2,. stupňa, odbor ekonomický, ovládanie programu Ispin výhoda
Ďalšie požiadavky
- Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej súčasti, riadenie zamestnancov prevádzkovo - ekonomického úseku
- platobný styk so štátnou pokladnicou
- predbežná finančná kontrola účtovných dokladov
- Tvorba vnútorných smerníc

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
85101 Bratislava-Petržalka
www.farskeho.sk
0262243626,0262243643,0262243638
Kontaktná osoba
Juraj Adamišin
0905409466