Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 1161,50 € / mesiac.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, ASC agenda, Edupage, web, fcb...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Znalosť metódy Jolly Phonics. Hra na hudobný nástroj (klavír, akordeón, gitara). Tvorba scenárov a príprava muzikálov, divadelných predstavení, recitačné súťaže...Využívanie špecifických výtvarných techník v oblasti práce s deťmi a v oblasti estetizácie vonkajších a vnútorných priestorov školy. Vítané absolvovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku. Odporúčania pre spracovanie žiadosti - https://zsmsnkp4.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta-1.
Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte: 1 ANJ – priezvisko a meno
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2025 (s možnosťou predĺženia o jeden rok alebo zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmsnkp4.edupage.org/
0517713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
0905846748