Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola a Základná škola Rozmanita, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 26E, Bratislava
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
1370-1700 (full-time úväzok) v závislosti od skúseností a zodpovedností
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý chce podporovať a rozvíjať deti so špeciálnymi potrebami nielen prostredníctvom priamej práce s nimi v triede či mimo nej, ale hlavne prostredníctvom intenzívnej podpory učiteľov a rodičov s cieľom zabezpečiť pre deti skutočne inkluzívnu triedu, v ktorej nemusia čeliť toľkým prekážkam k samostatnosti. Hľadáme človeka, ktorý je tímový hráč, má rád dynamické prostredie a napĺňa ho energiou hľadať kreatívne a efektívne riešenia na rozmanité výzvy.


Koho hľadáme

Špeciálneho pedagóga na polovičný úväzok (pondelok-piatok v časoch cca 8:45-12:45) pre 1. a 2. ročník základnej školy
Rešpektujúci a láskavý prístup (v ktorom majú jasné hranice kľúčovú rolu) vo všetkých svojich interakciách s okolím, s deťmi a dospelými je pre teba samozrejmosťou
Vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia"
Máš vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika
Predchádzajúca skúsenosť s prácou s deťmi s intelektovým znevýhodnením, zdravotným znevýhodnením alebo viacnásobným znevýhodnením je veľkou výhodou
Máš skúsenosti s prácou s deťmi na prvom stupni
Máš skúsenosti so spoluprácou s učiteľmi na základnej škole, s ich podporou v nastavovaní vyučovania čo najviac univerzálne, tak, aby napĺňalo rozmanité potreby detí a v porozumení týchto rozmanitých potrieb.
Máš skúsenosti so spoluprácou s rodičmi, s ich podporou pri porozumení potrieb svojich detí a v ich podpore pri výchove a podpore svojich detí.
Neustále sa rozvíjaš, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť.
Otvorene komunikuješ, tímovo spolupracuješ, vieš dávať a prijímať spätnú väzbu a vieš v jednej triede spolupracovať s viacerými ďalšími ľuďmi (ďalší učitelia, asistenti, špeciálni pedagógovia).
Sleduješ aktuálne zákony, ktoré sa týkajú tvojej práce, zodpovedáš za školskú dokumentáciu, ktorá sa týka podporných opatrení a ŠVVP
Výcviky v metódach akými sú Sindelar, Eľkonin, FIE, INPP, Metóda senzorickej integrácie, Bilaterálna integrácia, logopedické výcviky alebo iné špecializované výcviky pre deti so zdravotným znevýhodnením, intelektovým nadaním či inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vítané

Čo ponúkame?

Úzka spolupráca so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou pre škôlku
skutočne podporný, zrelý a otvorený rozmanitý tím
wellbeing dni (dni, keď treba len zostať pod perinou)
úzku spoluprácu s výborným podporným a učiteľským tímom
úžasnú komunitu detí a tímu a všetkých našich blízkych
pomoc s ubytovaním/presťahovaním sa pre ľudí mimo Bratislavy
mobilný paušál
možnosť koučingu raz za mesiac
premyslené systémy napriek nášmu mladému veku (aj keď ich veľa budeme spolu vyvíjať)
uhradené ročné vzdelávanie vo výške minimálne 400€ (úmerne k úväzku)
dostatočné voľno na vzdelávanie

Hlavne ponúkame šancu pracovať so skvelou a skutočne rozmanitou skupinou detí, s ktorou spoločne vyvíjame systém inkluzívneho vzdelávania, ktorý nám na slovenských školách aktuálne veľmi chýba.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola a Základná škola Rozmanita
Račianska 26E
83102 Bratislava
https://www.rozmanita.sk
+421 911 648 103
Kontaktná osoba
Kristína Szabó
0911894197