Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Malčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 175, Malčice
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Excel, Word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
-žiadosť o prijatie do zamestnania posielať emailom: [email protected]

-profesijný životopis,
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
-písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 175
07206 Malčice
https://zsmalcice.edupage.org/
056/6496201,056 64 96 201
Kontaktná osoba
PaedDr. Martin Prepiora
0566376180