Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
362
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda, Edupage, web, fcb, užívateľ programu word, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Znalosť anglického jazyka nutná. Znalosť metódy fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina a Jolly Phonics. Hra na hudobný nástroj (klavír, akordeón, gitara). Tvorba scenárov a príprava muzikálov, divadelných predstavení, recitačné súťaže...Využívanie špecifických výtvarných techník v oblasti práce s deťmi a v oblasti estetizácie vonkajších a vnútorných priestorov školy. Vítané absolvovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku. Odporúčania pre spracovanie žiadosti - https://zsmsnkp4.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta-1.
Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte: MŠ – priezvisko a meno
Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2025 (s možnosťou predĺženia o jeden rok alebo zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Námestie Kráľovnej pokoja 4
08001 Prešov
https://zsmsnkp4.edupage.org/
0517713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
0905 846 748