Predmet

Zástupca riaditeľa

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
žiadosť
životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
https://spark.edupage.org/
055/7994578
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Zubková
0917506770