Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Smolník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smolník 528, Smolník
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
105
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Smolník 528
05566 Smolník
https://zssmolnik.edupage.org/
0534799042
Kontaktná osoba
Slávka Mrázová
0917500464