Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jankolova 8, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
95
Platové podmienky
Uvádzaný je plat, ktorý je v rozmedzí od 938 EUR do 1075 EUR / v závislosti od kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a ďalších príplatkov ako to určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Do nášho tímu takpovediac sprievodcov detí. Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s prácou s deťmi, ktoré ich pomoc potrebujú. Zároveň aspoň úplné stredoškolské vzdelanie ideálne stredná pedagogická škola prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na predprimárne vzdelávanie. V prípade ostatných členov podporného tímu potrebné odborné vzdelanie na danú pracovnú pozíciu. Bez komplikácií by mal/a zvládať aj prácu s nástrojmi balíka Microsoft Office (najmä Excel, Word, Outlook, PowerPoint). Samozrejmosťou je láskavý a trpezlivý prístup k deťom.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- skúsenosť s prácou s deťmi, ideálne so zdravotným znevýhodnením
- podporované pozície zamestnancov musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a súvisiacich predpisov.
- odborná prax je výhodou
- ochotu a chuť pracovať
- precíznosť a dochvíľnosť
- samostatnosť a spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
s vašou vysnívanou prácou so super kolegami z našich materských škôl budete spokojný/á,
ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Baví vás práca s deťmi a viete ich naučiť potrebné veci do života hravou formou?
- Máte skúsenosti s prácou s deťmi, ich vzdelávaním a kreatívne nápady na aktivity pre ne?
- Dokážete pomôcť deťom s rôznymi špecifikami pri jeho vzdelávaní?
- Viete deti zaujať tak, aby sa škôlka stala ich druhým domovom?
- Ústretovosť, príjemné vystupovanie a praktickosť sú súčasťou vášho bežného fungovania?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
- uľahčovanie adaptácie dieťaťa na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z jeho znevýhodnenia,
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
- vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
- voľno časové aktivity organizované školou
- komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa
- oboznamovanie sa s rodinným prostredím dieťaťa

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Pracovať budete zväčša priamo v priestoroch niektorej z našich petržalských materských škôlok. Spolu s ostatnými kolegami budete napomáhať pri učení deti v rámci ich predprimárneho vzdelávania, ktoré vašu pomoc budú potrebovať. Budete sa podieľať na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas pracovných dní budete najmä komunikovať s vašimi zverencami a rodičmi detí. Čaká vás teda skvelý pocit, že svojou trochou prispievate k vzdelávaniu a rozvoju najmenších obyvateľov Petržalky.

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 45 dní dovolenky
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 roku)
- stravné lístky s príspevkom zamestnávateľa a zo sociálneho fondu
- potrebné školenia a kurzy
- náborový príspevok 1000 Eur
- možnosť stravovania priamo vo vašej materskej škole
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jankolova 8
85104 Bratislava-Petržalka
https://msjankolova.edupage.org/
02-6252056,02-62520561,+421 947 487 468
Kontaktná osoba
Katarína Diheneščíková
0947 487 235