Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Stráne pod Tatrami

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stráne pod Tatrami 33, Stráne pod Tatrami
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Stráne pod Tatrami 33
05976 Stráne pod Tatrami
https://zsstrane.edupage.org/
0948294299, 0911662728
Kontaktná osoba
Mgr. Dagmar Wagnerová
0948294299