Predmet

Upratovačka

Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 28, Chminianska Nová Ves
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
332
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie a úplné stredné odborné vzdelanie.
Ďalšie požiadavky
1) písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2) profesijný štruktúrovaný životopis,
3) doklady o vzdelaní, skúškach,
4) súhlas s poskytnutím osobných údajov v zmysle GDPR,
5) výpis z registra trestov.

Požadované doklady treba posielať na e-mail:
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves
https://zschnv.edupage.org/
0517795214,051/7795214
Kontaktná osoba
Mgr. Július Pošivák
0517795214