Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Hurbanovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
364
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základne používanie počítača, kancelársky balík: Gmail, Tabuľky, Dokumenty
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Vyučovanie pridelených školských predmetov
Práca s pridelenou triedou
Práca v elektronickej triednej knihe
Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov
Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov
Pripravovanie školských pracovných pomôcok
Vedenie pedagogických asistentov pri individuálnej práci s každým žiakom
Administratívna práca podľa potrieb školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám. Konkolyho-Thege 2
94701 Hurbanovo
https://zshurbanovo.edupage.org/
0357602541,+421 35 73700218
Kontaktná osoba
Mgr. Nataša Ďurišová
0907093820