Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Školský internát ako súčasť Strednej športovej školy, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Staničná 6, Trenčín
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office – pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výchovnovzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v školskom zariadení - v školskom internáte.
Uvedená pozícia nie je vhodná pre absolventov.
Pracovný čas je rozdelený podľa jednotlivých služieb a dozorov:
· denná služba 09:00 – 15:00 hod
· hlavná služba 14:00 – 22:00 hod
· prac. pohotovosť na pracovisku 22:00 – 06:00 hod (preberanie služby 21:00 hod, ukončenie odovzdanie služby 06:00 – 09:00 hod)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský internát ako súčasť Strednej športovej školy
Staničná 6
91105 Trenčín
www.sportgymtn.sk
0326510813
Kontaktná osoba
Mgr. Beáta Michalcová
+421901918410