Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vranov nad Topľou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
Žiadosť
profesijný životopis
súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Požadované dokumenty doručiť do 25.7.2024 do 23:59 hod.
na email: [email protected]

Podrobné informácie na: https://zslucnavt.edupage.org/text12/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lúčna 827/26
09301 Vranov nad Topľou
https://zslucnavt.edupage.org/
0574463626,057/4463626
Kontaktná osoba
Blažena Matisová
0918512320