Predmet
Pracovné ponuky za

Školský špeciálny pedagóg

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Hermanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hermanovce 36, Hermanovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
74
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- fotokópie dokladov o vzdelaní

Osobnostné predpoklady:
- pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť, kolegiálnosť, chuť pracovať a pomáhať prevažne deťom zo SZP
- odborná prax je výhodou

Iné požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť
- technická gramotnosť


Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Hermanovce 36
08235 Hermanovce
https://zssmshermanovce.edupage.org/
0908 378 897
Kontaktná osoba
Katarína Petríková
0908378897