Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Boleráz 456, Boleráz

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Boleráz 456, Boleráz
Aprobácia
Výtvarná výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Technika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
243
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia: učiteľ/ učiteľka 2. stupňa ZŠ (slovenský jazyk s technikou, výtvarnou výchovou, fyzikou alebo telesnou a športovou výchovou)
Pracovný pomer: na dobu určitú

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady, doručte písomne alebo elektronicky najneskôr do 19.07.2024 na adresu školy:
ZŠ s MŠ Boleráz 456, 919 08 Boleráz, alebo e-mailom: [email protected]

Vybraní uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Boleráz 456
Boleráz 456
91908 Boleráz
https://zsboleraz.edupage.org/
0335579113
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Holická
0335579113